Chứng Chỉ

← Tổng Quan Về Chúng Tôi

Thông Tin

Chứng Chỉ Đạt Được

Trong quá trình hoạt động của công ty, chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện khả năng sản xuất của mình. Nhận thấy các tiêu chuẩn về thực phẩm là bộ khung hướng dẫn và cải thiện quy trình cũng như tổ chức sản xuất, Ban Mê Gold đã triển khai và đạt được chứng chỉ sau:

Tiêu chuẩn ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế được ISO – Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế xây dựng tập trung vào các hoạt động liên quan tới an toàn thực phẩm trong một doanh nghiệp. Theo đó, tên đầy đủ của tiêu chuẩn ISO 22000 là ISO 22000 Food Safety Management Systems – Requirements for any organization in the food chain, hay chính là hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm.

Đây là quá trình xem xét đánh giá độc lập, khách quan của cơ quan/tổ chức được cấp phép để xác nhận rằng những sản phẩm/dịch vụ cụ thể được đánh giá không sử dụng các thành phần Haram (chất cấm theo quy định của luật Hồi giáo) và điều kiện sản xuất/cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu của Kinh Qur’an và luật Shari’ah và tiêu chuẩn Halal. Sản phẩm Halal (Sản phẩm được Chứng nhận Halal) sẽ được người Hồi giáo tin tưởng lựa chọn và sử dụng.

Tiêu chuẩn FDA bao gồm các quy định, quy trình, và hướng dẫn mà Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm tại Hoa Kỳ đặt ra để giám sát, kiểm tra các sản phẩm thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế, thuốc và các sản phẩm sinh học khác để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho người tiêu dùng khi lưu hành sản phẩm tại thị trường Hoa Kỳ.

 

  • Thông tin trên giấy chứng nhận về tên công ty LA BAN ME GOLD COMPANY LIMITED là tên của nhà máy theo pháp lý, và cũng thuộc thuộc công ty BAN MÊ GOLD.
  • Nếu thông tin ngày hiệu lực trên giấy chứng nhận ở trang này bị quá hạn, có thể do chúng tôi chưa cập nhật kịp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần bản mới nhất.

← Cơ Sở Sản Xuất

Thông Tin Pháp Lý 

Bạn muốn hợp tác hoặc cần hỗ trợ?

Pin It on Pinterest