Tháng Một 11, 2021
Độ Rang Cà Phê

Poster này được Ban Mê Gold tạo ra với mục đích sử dụng tham khảo và đối chiếu trong quá trình làm việc với khách hàng của chúng tôi. Nên nếu bạn sử dụng poster này cho mục đích khác vui lòng xem xét kĩ thuật ngữ và thông số.

Chúng tôi cũng rất cảm kích nếu bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện chất lượng nội dung của poster này. Nếu phát hiện sai sót, hy vọng bạn có thể gửi chúng tôi một tin nhắn để có thể cải thiện chất lượng tài liệu.

Nguồn

  • Nguồn Hình Ảnh
    Author: Dan Bollinger
  • Tài Liệu Tham Khảo
    Rao, S. (2014). The Coffee Roaster’s Companion by Scott Rao (2014-05-04) (1st ed.). Scott Rao.

 

Nguồn
Ban Mê Gold Co., Ltd.

Interested in working with us?

Bạn muốn hợp tác với chúng tôi hoặc cần hỗ trợ?

Pin It on Pinterest